Moderní technologie a inovace

Disponujeme interním oddělení výzkumu a inovativního vývoje s laboratořemi a oddělením kontroly kvality. Naše výrobky jsou chráněné zapsaným průmyslovým patentem (Monsanto, Parma, Nanga, Diamante). Všechny produkty mají shoda výrobků se směrnicemi a normami EU. Máme schopnosti vyhotovit výrobky na míru podle různých technických specifikací. Spolupracujeme s předními univerzitami a výzkumnými institucemi v Polsku. Neustále kontrolujeme kvality u hotových výrobků, tak u surovin používaných ve výrobním procesu.