Vážení zákazníci dnes 19.07.2024 je naše firma otevřena do 15:00. Děkujeme za pochopení.

MULTIELASTIK PRO 25 kg - cementové lepidlo C2TE S1

Kód: 5907762314565
Novinka Tip
Značka: STEGU
630 Kč / ks 520,66 Kč bez DPH

Flexibilní cementové lepidlo C2TE S1, deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou. Pro lepení betonových obkladů STEGU. Pro vnitřní i vnější použití. Systémový produkt v montážním systému STEGU.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Lepidlo MULTIELASTIK PRO je průmyslově připravovaná suchá směs anorganického a organického pojiva, anorganických plniv a modifikujících příměsí. Po smísení s vodou tvoří sourodou hmotu, která se aplikuje v tenké vrstvě na podklad a vyznačuje se rychlým dosažením maximální přilnavosti, počáteční pevnosti a po zatvrdnutí je mrazuvzdorná a vodovzdorná. Výrobek je určen k lepení betonových obkladů STEGU, exteriérových i interiérových glazovaných i terakotových keramických nástěnných a podlahových obkladů na podklady z betonu standardního, lehkého betonu, pórobetonu, cementové a cementovo-vápenné omítky, cementovo-vápenné omítky na nosném podkladu, sádrové omítky a na sádrokartonové a sádrovláknité desky.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Veškeré podklady musí být náležitě osušeny, mít správnou nosnost, stálou a sourodou strukturu, musí být rovné a očištěné od prachu, tuků, maziva, antiadhezních přípravků, zbytků barev apod. Odstraňte také nánosy lepidla a nátěrů s nedostatečnou přilnavostí nebo stabilitou. Výrobek lze aplikovat na interiérové betonové podklady nejméně 3 měsíce od pokládky, na zdivo a cementové mazaniny po minimálně 4 měsících od pokládky. Povrchy z anhydritové mazaniny je nutné přebrousit a vysát prach a nečistoty. Nerovný poklad je třeba vyrovnat prostřednictvím vyrovnávací hmoty. Podklady absorbující silně a nerovnoměrně vlhkost (např. pórobetony, sádrokartonové desky) a prašné povrchy je nutné zpevnit penetrací STEGU GRUNT.

ZPŮSOB PŘÍPRAVY VÝROBKU

Suchou směs sypejte postupně za stálého nízkoobrátkového míchání do nádoby s čistou studenou vodou (7 l na 25 kg suché směsi), dokud se nevytvoří sourodá hmota bez hrudek. Po promíchání na 5 minut odstavte a následně znovu promíchejte. Potřebujete-li použít pouze část suché směsi, před použitím pečlivě promíchejte celý obsah balení, protože při přepravě výrobku mohlo dojít k rozdělení jednotlivých komponent směsi. Ztvrdlou směs nelze ředit vodou ani mísit s čerstvě připraveným lepidlem.

APLIKACE VÝROBKU

Rozdělanou směs rozetřete v tenké vrstvě ocelovou zubovou stěrkou. Poté naneste silnější vrstvu směsi a po celé ploše přejeďte zoubkovaným okrajem stěrky v úhlu 45 - 60° k podkladu. Plocha podkladu, na kterém bude rozetřena směs a položeny obklady, musí být přizpůsobeny do otevřeného schnutí lepidla. Míru zaschnutí směsi lze kontrolovat dotykem dlaní - pokud se směs na dlaň nelepí, čas otevřeného schnutí byl překročen, nanesenou směs je nutné z povrchu odstranit a nanést novou. Obklady připevňujeme na podklad podle návodu výrobce uvedeného na obalu. Obklady před nalepením nevlhčete! Obklady po umístění na plochu rovnoměrně přimáčkněte, aby lepidlo přilnulo k celému povrchu obkladu. Stejnoměrnou tenkou vrstvu lepící směsi nanášejte také na celou rubovou stranu obkladu tak, aby byly pokryty veškeré nerovnosti na povrchu. Šíře spár mezi obklady závisí na typu obkladů. Před zatvrdnutím očistěte případné zbytky směsi ve spárách. Plochy vystavené působením atmosférických vlivů je nutné před impregnací nebo případným vyspárováním obkladů chránit před působením deště.

SPOTŘEBA

Spotřeba je ovlivněna kvalitou podkladu (rovinou, drsností, atd.), typem použitého ocelového zubového hladítka, druhem a formátem lepených obkladů. Orientační spotřeba pro 1 mm tloušťky nanesené vrstvy je cca 1,3 kg suché směsi na 1 m2.

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

Skladovat v suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku. Dodává se v papírových pytlech (s PE vložkou) o hmotnosti 25 kg, na dřevěných EUR paletách krytých folií (48 ks/paleta).

OCHRANA ZDRAVÍ A PRVNÍ POMOC

Výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje alkalicky. Maltová směs dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Nevdechujte prach. Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem. Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí bezpečnostní list a tento produktový list. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doplňkové parametry

Kategorie: Stavební chemie - montážní systém
Hmotnost: 25 kg
Použití: interiér / exteriér
Mrazuvzdornost: ano
Barva: šedá
Vydatnost: 7 m²
Barva: šedá
Mrazuvzdornost: ano
Voděodolnost: ano
Vydatnost: 7 m²
? Průměrná spotřeba: 1,3 kg/m²
Záměsová voda: 7 l na 25 kg
Teplota při práci: +5 až +25 °C
Tuhnutí: 20 minut
Vytvrzení: 5 hodin

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole: